“Usiiondoe alama ya mpaka wa zamani, Uliowekwa na baba zako.” Mithali 22:28


“Wako waziondoao alama za mipaka; Huyachukua makundi kwa jeuri na kuyalisha.” (Ayubu 24:2


“Wakuu wa Yuda ni kama watu waondoao alama ya mpaka; nitawamwagia ghadhabu yangu kama maji.” (Hosea 5:10)
Advertisements